YÖNETİM KURULU (1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA SEÇİLEN)

 

Muharrem YILMAZ Mustafa ALTINTAŞ Hamza YILMAZ Cemil SÜTBAŞ
Genel Başkan Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi
Ömer AKTÜRK Mustafa OKCU Cihat DEMİRALP Erhan BAYAR
Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi
   
  Süleyman SOYCAN Emrah ERYİĞİT  
  Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi  

 

DENETİM KURULU (1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA SEÇİLEN)

 

Musa ÜNAL Ahmet TANATAR Ramazan ÖZKAN Lütfi SOYCAN
Denetim Kur. Başk. Denetim Kur. Üyesi Denetim Kur. Üyesi Denetim Kur. Üyesi
   
  Selim GÜNAY Hasan YORGANCI  
  Denetim Kur. Üyesi Denetim Kur. Üyesi