YÖNETİM KURULU (6. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN)

 

Sami NOGAY Lütfi SOYCAN Ömer AKTÜRK Ahmet TANATAR
Genel Başkan Genel Başkan Yard. Genel Sekreter Genel Muhasip
     
Erol ARIKAN      
Yönetim Kur. Üyesi      

 

DENETİM KURULU (6. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN)

 

 
Musa ÜNAL İsmet TANATAR Ramazan ÖZKAN  
Denetim Kur. Başk. Denetim Kur. Üyesi Denetim Kur. Üyesi